ปิดรับการจองเสื้อ


วิธีการสั่งจองเสื้อ


1.สั่งจองเสื้อที่เมนู >สั่งจองเสื้อ
2.ตรวจสอบสถานะการสั่งจอง ที่เมนู ตรวจสอบสถานะการสั่งจอง
3.ชำระเงินและรับเสื้อ ในวันฝึกซ้อมย่อยวันแรก

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนานิสิต (พี่บลู) โทร. 0929635497 (พี่กันต์) โทร. 0633896299  ***


ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา

• กำหนดการ • ขั้นตอนต่างๆ • การเตรียมตัวก่อนรับ • การยื่นเอกสารขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ • การยื่นเอกสารขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร • การแต่งกายสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
• คู่มือการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร • ราคารูปภาพพร้อมกรอบรูปรับปริญญา • แผนผังเส้นทางจราจรและที่จอดรถยนต์ และจุดที่พักผู้ปกครอง